Lidt nostalgi i Sorthvid.
Jysk 3- dages 1978

Klubbens medlemmer var allerede i 70'erne stærkt optaget af at dyrke den alternative sportsgren, som gik ud på at så mange som muligt brugte så lang tid som muligt på flikke nogle stænger og noget stof sammen til noget, der kunne minde om et telt.


Folkene fra Bjergby, som jo var gamle spejdere og derfor skulle have forstand på de dele, startede som regel med at studere teltdugen meget nøje for at se om der skulle være huller fra sidste færd.
Et af klubbens -dengang yngre - medlemmer, var meget ivrig og hjalp gerne de gamle spejdere. Han gik straks i gang med at studere stængerne med sigte på at sætte dem sammen i den rigtige rækkefølge.

Det var som om, at tiden stod stille, medens klubmedlemmerne - som mest bestod af offentligt ansatte - vurderede og planlagde byggeriet.


Men hensigterne var gode nok og de havde det efter sigende hyggeligt, medens de tænkte.
Heldigvis var der også entreprenører, som dengang havde fundet smag for o-livets glæder og det var da også kendetegnede for byggematadoren fra Sindal, at der skulle ske noget.

Så medens de andre tænkte videre, gjorde den professionelle klar til et hurtigt rejsegilde.

Bemærk cigarføringen, som dengang var lige så sikkert som et kompas , i alt fald når det gjaldt teltrejsning.
De gamle spejdere, som nu var færdige med at studere teltdugen, var nu kommet til stængerne, og var tydeligvis glade for hjælpen fra den ivrige nybegynder, som jo allerede havde fundet 2 stænger.

Det er svært ikke at blive fuld af beundring, når man ser den sikre mine, hvormed en rigtig spejder vinkler stængerne.

Det ses, at vores unge ven fra før i sin iver havde vendt stængerne forkert og at spejderen med et sikkert blik får sat tingene på plads.

Mange timer senere kunne klubbens medlemmer i fællesskab glæde sig over, at de nu havde et fælles overblik over situationen og at en plan kunne begynde at forme sig.Der findes ingen fotografisk dokumentation for, at det nogensinde lykkedes for klubben at rejse et telt. Nutidige tilråb fra naboklubben i Aalborg kan føre tanken hen på, at det den dag i dag er forbundet med store vanskeligheder.


Dog findes der dokumentation for, at klubbens medlemmer er i stand til at tørre tøj i regnvejr, så mon ikke der skulle være mulighed for fortsat udvikling.

Fotos: Vist nok Erik Randrup